SmarTec S, SmarTec, Sensor, Memosens, Liquisys Conductivity, Liquiline, InduMax P, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, ANALOG
 
Termékkód: CLM253-, CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-, CLS19-, CLS21-, CLS21D-, CLS30-, CLS50-, CLS50D-, CLS54-, CLS54D-, CLS82D-, CYM290-, CLM223F-, CLM223-, CLD18-, CLD134-, CLD132-, CCS55D-, CCS51D-, CCS51-, CCS50D-, CCS50-, CCS241-, CCS240-, CCS142D-, CCS141-, CCS140-, CCS120D-, CCS120-
Régió: Russia (Declaration of Conformity)
Bizonylat száma: EAEC RU D-DE.AD07.B.01363/19
 

 
 
Nyelv: orosz
Bizonylat száma: EAEC RU D-DE.AD07.B.01363/19
Nyelv: orosz
Érvényes:: 24.10.2024
Termékcsalád: SmarTec S, SmarTec, Sensor, Memosens, Liquisys Conductivity, Liquiline, InduMax P, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, ANALOG
Termék: CLM253-, CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-, CLS19-, CLS21-, CLS21D-, CLS30-, CLS50-, CLS50D-, CLS54-, CLS54D-, CLS82D-, CYM290-, CLM223F-, CLM223-, CLD18-, CLD134-, CLD132-, CCS55D-, CCS51D-, CCS51-, CCS50D-, CCS50-, CCS241-, CCS240-, CCS142D-, CCS141-, CCS140-, CCS120D-, CCS120-
Tevékenységi kör: Folyadékanalitika
Mérési elv: Conductivity Measurement, Chlorine Measurement, Multiparameter, Disinfenction Measurement
Bizonylat típusa: Egyéb
Régió: Russia (Declaration of Conformity)

 
 
Télécharger
 
Adatok mérete: 153.52 KB
File neve: RU D-DE.AD07.B.01363_19.pdf