Deltabar M - użyteczny przetwornik różnicy ciśnień w rozmiarze M
 
Nowy Deltabar M jest kompaktowym przetwornikiem różnicy ciśnień,
przeznaczonym do pomiarów zużycia mediów na instalacjach technologi
cznych m.in. w przemyśle chemicznym, rafineryjno-gazowym, energetyce cieplnej i zawodowej.
 
Select version and language
 
  EN DE
 
 
Download
 
 
Language: Polish
Data size: 1.73 MB
File name: IN018Ppl_0110.pdf