T-MASS I, T-MASS F, t-mass, PROSONIC FLOW P, Prosonic Flow G, LNGmass, Dosimass
 
Produktwurzel: 65F-, 65I-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 8E-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, D8LB-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20
 

 
 
Sprache: Russisch
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20
Sprache: Russisch
Gültig bis: 10.02.2025
Produktfamilie: T-MASS I, T-MASS F, t-mass, PROSONIC FLOW P, Prosonic Flow G, LNGmass, Dosimass
Produkt: 65F-, 65I-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 8E-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, D8LB-
Tätigkeitsbereich: Durchfluss
Messprinzip: Coriolis Massedurchflussmessung, Thermische Massedurchflussmessung, Ultraschall Durchflussmessung
Zulassungstyp: Verschiedenes
Zulassungsstelle: EAC
Region/Land: Russia (TR CU)

 
 
Download
 
Dateigröße: 194.28 KB
Dateiname: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228_20.pdf