Promass F, Promass E, Promass A
 
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: Brasilien
Zulassungsstelle: TÜV
Zündschutzart: Ex nA
 

 
 
Sprache: Portugiesisch
Zulassungsnummer: TÜV18.0687
Sprache: Portugiesisch
Gültig bis: 24.08.2021
Produktfamilie: Promass F, Promass E, Promass A
Produkt: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, 8E2C-
Tätigkeitsbereich: Durchfluss
Messprinzip: Coriolis Massedurchflussmessung
Zulassungstyp: Ex Ausrüstung
Zulassungsstelle: TÜV
Region/Land: Brasilien
Zündschutzart: Ex nA

 
 
Download
 
Dateigröße: 1.78 MB
Dateiname: TÜV18.0687_Ps8y2_ZE001.pdf