t-mass A, t-mass B, t-mass T
 
Produktwurzel: 6AAB-, 6BAB-, 6TAB-
Erklärungsnummer: EC_00295_01.16
 

 
 
Sprache: Englisch
Zulassungsnummer: EC_00295_01.16
Sprache: Englisch
Produktfamilie: t-mass A, t-mass B, t-mass T
Produkt: 6AAB-, 6BAB-, 6TAB-
Tätigkeitsbereich: Durchfluss
Messprinzip: Thermische Massedurchflussmessung
Zulassungstyp: EU Erklärung

 
 
Download
 
Dateigröße: 372.63 KB
Dateiname: EC_00295_01.16.pdf